Back to overview

China

Haitian Guangzhou

Our company
Our Profile
Our Service
Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui
Phone:
+86 20 84660776

Fax:
+86 574 86177181
Email:

Website:

Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui

Phone:
+86 20 84660776

Fax:
+86 574 86177181