Back to overview

Uzbekistan

XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,

Our company

Our Profile
Our Service
XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,
No. 20 Heping Road
Urumqi
Xinjiang 830001

Contact Name:
Mr. Xu JiangRen
Phone:
+991-8569099 18609918478
Fax:
+991-8566771
Email:
tulan-mc@263.net

Website:
XinJiang Huangjin Mid-Asia Engineering Technology Co.,
No. 20 Heping Road
Urumqi
Xinjiang 830001

Contact Name:
Mr. Xu JiangRen
Phone:
+991-8569099 18609918478
Fax:
+991-8566771
Email:
tulan-mc@263.net