Back to overview

Guangzhou

Guangzhou regional office

Our company
Our Profile
Our Service
Guangzhou regional office
Contact Name:
Mr. Shen Li, Mr. Xu Haihui, Mr. Zhou Hongguang, Mr. Shi Haiyang, Mr. Wu Bo, Mr. Wang Cheng'an, Mr. Gong Xufeng, Mr. Wang Jianlei, Mr. Li Jie
Phone:
0574-86181702
Fax:
0574-86181704
Email:


Website:
Guangzhou regional office
Contact Name:
Mr. Shen Li, Mr. Xu Haihui, Mr. Zhou Hongguang, Mr. Shi Haiyang, Mr. Wu Bo, Mr. Wang Cheng'an, Mr. Gong Xufeng, Mr. Wang Jianlei, Mr. Li Jie
Phone:
0574-86181702
Fax:
0574-86181704