Back to overview

China

Haitian Guangzhou

Our company
Our Profile
Our Service
Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui
Phone:
+86 574 86181702
Fax:
+86 574 86177181
Email:


Website:
Haitian Guangzhou

No.12 of Dongsheng Industrial Park
Section of Beilongmei Road, Fanyu Avenue
Fanyu District, Guangzhou City

Contact Name:
Mr. Xu Haihui
Phone:
+86 574 86181702
Fax:
+86 574 86177181